TRANSPORT KONTENERÓW MORSKICH

ŁADUNKI NEUTRALNE
ŁADUNKI CIĘŻKIE I
PONADNORMATYWNE
ŁADUNKI WYMAGAJĄCE TEMPERATURY KONTROLOWANEJ
ŁADUNKI IMO
KLASY 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
ŁADUNKI PŁYNNE W KONTENERACH TYPU TANK
ODPADY

TRANSPORT ŁADUNKÓW PONADNORMATYWNYCH

ORGANIZACJA TRANSPORTU PONADNORMATYWNEGO
ZEZWOLENIA
PILOTAŻE
EKSPERTYZY
DEMONTAŻE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY

TRANSPORT KRAJOWY

DALEKOBIEŻNY
KOMBINOWANY
DO 150 KM

PRZEŁADUNKI